" รอยยิ้มของคุณ คือความสุของเรา "ภูมิไทย (วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย)

ดูภาพใหญ่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว

ดูภาพใหญ่

วิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์ (บ้านทรงไทย)

ดูภาพใหญ่

บริษัท แฮปปี้แลนด์ มีทซัพพลาย จำกัด

ดูภาพใหญ่

บริษัท วีนีการ์ไทย จำกัด

ดูภาพใหญ่

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด

ดูภาพใหญ่