บริษัทไทย อะกริคัลเจอรัล เซอวิสเซส จำกัด

ที่อยู่ : 499/9 หมู่ที่5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย, เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทร : 053-498558 , 094-6294846

E-mail : info@taschiangmai.com

E-mail : marketing@taschiangmai.com